Članstvo
Prijava

Brezplačen vpis vam omogoča kreiranje profila, ogled in iskanje partnerskih predlogov, omejeno komunikacijo, prijavo na spoznavne dogodke in seminarje.

Prednosti članarine

  Polni Brezplačni
Neomejeno kontaktiranje
Neomejeno lahko kontaktirate z osebami, ki se nahajajo v izboru Predlogi partnerjev.
Ogled fotografij
Lahko si ogledate odobrene fotografije drugih članov.
Garancija zajamčenih kontaktov
Garantiramo vam minimalno število vzpostavljenih kontaktov odvisno od vašega članstva. Npr. za 12 mesecev jamčimo 12 kontaktov. Če ne boste dosegli zajamčenega števila kontaktov, vam bomo vaše polno članstvo enkrat brezplačno podaljšali za toliko mesecev, kolikor kontaktov vam manjka do zajamčenih kontaktov za obdobje vašega članstva.
Več informacij si preberite v članku Garancija zajamčenih stikov.
Dodatni iskalni filtri
Selektivni iskalni filtri po izobrazbi, postavi, prehrambenih navadah, želji po otrocih, po prihodku, oddaljenosti, skupnih interesih, prostem času, športu …
Regijsko iskanje po oddaljenosti 
S tem iskalnim filtrom lahko v nekaj trenutkih najdete predloge partnerjev iz vaše regije.
Pregled medsebojnega ujemanja
Ogledate si lahko, na katerih področjih se medsebojno ujemate in kateri so vajini skupni pogledi in navade.
Udeležba na dogodkih in seminarjih
Lahko se prijavljate na družabne dogodke in seminarje.
Pošlji pomežik
Enostaven, hiter in simpatičen začetek stika med dvema s kratkim pozdravnim vprašalnikom, namenjenim prebijanju ledu.
Osnovni iskalni filtri
Filtrirate lahko partnerske predloge v skladu z osebnimi kriteriji, ki so za vas pomembni, npr. starost, višina, kajenje, otroci, regija.
Ogled obiskovalcev
Lahko si ogledate člane, ki so obiskali vaš profil in pokazali zanimanje za vas, in si naredite lasten izbor priljubljenih uporabnikov.
Moj partner na pametnem telefonu in tablicah
Moj partner - brezplačna uporaba na pametnih telefonih ali tablici.
Posodabljanje novih partnerskih predlogov
Stalna nadgradnja novih partnerskih predlogov za možno novo spoznavanje.

 

Dogodki za samske >